• Utama
  • Profil Jabatan
  • Profile Jabatan
  • Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1

PENGURUSAN KEWANGAN

Menguruskan pembayaran dari tarikh penerimaan invois / baucher yang lengkap

 

7 hari bekerja

2

ADUAN PELANGGAN

Akuan penerimaan aduan kepada pengadu

 

3 hari bekerja

3

LESEN HIBURAN (PESTA RIA FUNFAIR, TAYANGAN WAYANG CINA, UPACARA KEAGAMAAN )

Selepas penerimaan bayaran lesen

 

14 hari bekerja

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

1

PEMBANGUNAN FIZIKAL

Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan waran peruntukan / arahan pelaksanaan

Menyelaras Permohonan Tuntutan Pembayaran Projek Pembangunan yang lengkap :-

-          Peruntukan negeri

-          Peruntukan Persekutuan

 

 

2 bulan

  

7 hari bekerja

14 hari bekerja

2

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Memastikan pendaftaran ringkas bagi permohonan e-kasih diproses dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima

Mengemaskini data e-Kasih pada setiap bulan.

 

1 bulan

Setiap bulan

BAHAGIAN TANAH

1

PENDAFTARAN URUSNIAGA HAKMILIK TANAH

·   Pendaftaran pindahmilik sahaja

·   Pendaftaran pindahmilik / gadaian / melepas gadai secara serentak

 

2 jam

1 hari bekerja

2

HAKMILIK PEJABAT TANAH (“MB CONCENT”)

·         Kelulusan Pentadbir Tanah

 

5 hari bekerja

3

URUSAN PEMBAYARAN HASIL DI KAUNTER HASIL

10 Minit setiap transaksi

4

TUKAR SYARAT TANAH

Kelulusan Pentadbir Tanah –

(daripada Pertanian ke Pertanian yang lain )

1 Bulan

5

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA (LMS)

Kelulusan Pentadbir Tanah

Permohonan pertanian tanaman kontan ( tidak melebihi 2 hektar);

 Pertunjukan awam, hiburan dan perniagaan sementara dan tapak letak kereta Pihak Berkuasa Tempatan;

·       Tapak rumah kongsi pekerja;

·        Papan iklan, tapak melonggok bahan binaan, pejabat tapak, pondok polis dan pondok untuk menunggu bas;

·       Tapak melonggok kayu balak; dan

·       Tapak gerai makan

Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

·       Permohonan pertanian kontan ( tidak melebihi 2 hektar);

·       Perusahaan ( tapak melonggok bahan batu – kuari)

·       Pertanian

3 bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

3 bulan

6

PEMBERIMILIKAN 

 Kelulusan Pentadbir Tanah / JKTD

(Tertakluk kepada perakuan JKPTD)

·       Permohonan Tanah bagi tujuan :

-       Kampung Baru (lot baru);

-       Membaharui Tempoh Pajakan (hakmilik Pejabat Tanah)

·         Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

·         Permohonan Tanah bagi tujuan :

-       Bangunan

-       Pertanian

-       Skim Perumahan

-       Industri

6 bulan

 

 

 

 

 

 

6 bulan

7

PECAH BAHAGIAN, PECAH SEMPADAN, PENYATUAN TANAH

92 hari bekerja

8

PERMIT MEMINDAH BAHAN BATU (PERMIT 4C)

·         Permohonan Kali Pertama

·         Permohonan Pembaharuan

 

6 bulan

1      bulan

9

PENGUATKUASAAN

Mengambil tindakan atas aduan pencerobohan tanah kerajaan & pemindahan bahan baru tanpa permit

Lawatan ke lokasi yang diaduakan – SERTA MERTA

Penyediaan laporan siasatan tapak – 14 hari

10

TEKNIKAL

Menjalankan siasatan tanah dan lawatan tapak bersama/tanpa pelanggan setelah menerima fail permohonan pelanggan

 

10 hari

 


DIKEMASKINI PADA : 24 September 2019

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.