• Utama
 • Profil Jabatan
 • Profile Jabatan
 • Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH

BAHAGIAN TANAH

1

PENDAFTARAN URUSNIAGA HAKMILIK TANAH

 • Pendaftaran pindahmilik sahaja
 • Pendaftaran pindahmilik / gadaian / melepas gadai secara serentak

 

 

2 jam

1 hari bekerja

2

KEBENARAN PINDAHMILIK PIHAK BERKUASA NEGERI BAGI HAKMILIK PEJABAT TANAH (“MB CONCENT”)

 • Kelulusan Pentadbir Tanah

 

 

 

5 hari bekerja

3

 

URUSAN PEMBAYARAN HASIL DI KAUNTER HASIL

10 minit setiap transaksi

4

TUKAR SYARAT TANAH

 • Kelulusan Pentadbir Tanah –

(daripada Pertanian ke Pertanian yang lain )

 

 

1 Bulan

5

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA (LMS)

 • Kelulusan Pentadbir Tanah :-

ü  Permohonan pertanian tanaman kontan ( tidak melebihi 2 hektar);

ü  Pertunjukan awam, hiburan dan perniagaan sementara dan tapak letak kereta Pihak Berkuasa Tempatan;

ü  Tapak rumah kongsi pekerja;

ü  Papan iklan, tapak melonggok bahan binaan, pejabat tapak, pondok polis dan pondok untuk menunggu bas;

ü  Tapak melonggok kayu balak; dan

ü  Tapak gerai makan

 

 • Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

ü  Permohonan pertanian kontan ( tidak melebihi 2 hektar);

ü  Perusahaan ( tapak melonggok bahan batu – kuari)

ü  Pertanian

 

 

 

 

3 bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 bulan

6

PEMBERIMILIKAN 

 

 • Kelulusan Pentadbir Tanah / JKTD

(Tertakluk kepada perakuan JKPTD)

ü  Permohonan Tanah bagi tujuan :-

-          Kampung Baru (lot baru);

-          Membaharui Tempoh Pajakan (hakmilik Pejabat Tanah)

 

 • Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

ü  Permohonan Tanah bagi tujuan :-

-          Bangunan

-          Pertanian

-          Skim Perumahan

-          Industri

 

 

 

 

6 bulan

 

 

 

 

 

 

6 bulan

7

PECAH BAHAGIAN, PECAH SEMPADAN, PENYATUAN TANAH

92 hari bekerja

8

PERMIT MEMINDAH BAHAN BATU (PERMIT 4C)

 •  Permohonan Kali Pertama
 • Permohonan Pembaharuan

 

6 bulan

1 bulan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

9

PENGURUSAN KEWANGAN

 • Menguruskan pembayaran dari tarikh penerimaan invois / baucher yang lengkap

 

 

7 hari bekerja

10

ADUAN PELANGGAN

 • Akuan penerimaan aduan kepada pengadu

 

 

3 hari bekerja

11

LESEN HIBURAN SEMENTARA (PESTA RIA FUNFAIR, TAYANGAN WAYANG CINA, UPACARA KEAGAMAAN )

 • Selepas penerimaan bayaran lesen

 

14 hari bekerja

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

12

PEMBANGUNAN FIZIKAL

 • Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan waran peruntukan / arahan pelaksanaan

 

 • Menyelaras Permohonan Tuntutan Pembayaran Projek Pembangunan yang lengkap :-

 

-          Peruntukan negeri

-          Peruntukan Persekutuan

 

2 bulan

 

 

 

 

7 hari bekerja

14 hari bekerja

 

13

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 • Memastikan permohonan e-Kasih diproses dalam tempoh satu (1 ) bulan dari tarikh permohonan diterima
 • Mengemaskini senarai e-Kasih pada setiap bulan.

 

 

1 bulan

 

DIKEMASKINI PADA : 08 April 2019

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.