Ketua Pegawai Maklumat CIO
Nama : PUAN HALIZAH BINTI SIPUN
Jawatan : Pegawai Daerah Kinta
Telefon : 05-3661241
Fax : 05-3665770

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

Cetak