• Utama
  • Profil Jabatan
  • Profile Jabatan
  • CIO Officer

Ketua Pegawai Maklumat CIO

Nama :  PUAN NORIAH BINTI MAT SAED
Jawatan :  PENOLONG PEGAWAI DAERAH KINTA (KHIDMAT PENGURUSAN)
Telefon : 05-3661963
Fax : 05-3665770

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Kinta dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Kinta.

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.